۱.ارائه تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در بازار سرمایه

۲.ارائه اخبار مهم در حوزه های اقتصاد-مدیریت و فناوری اطلاعات

۳.مشاوره و راهنمایی در زمینه تحلیل داده ها

۴.برگزاری رقابتهای مختلف در زمینه های مدیریتی

۵.ارائه کتب مدیریتی و اقتصادی در فروشگاه سرمایه

۶.برگزاری همایشهای مدیریتی به طور مشترک با مراکز آموزشی و موسسات معتبر

بالا