در شرائط کنونی  که دنیا با یک بحران عظیم اقتصادی دست به گریبان است،وکشورها هرکدام برحسب میزان تعامل خود با اقتصاد جهانی،در آن موثر ویا از آن متاثر هستند،وجمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ آرمانی و جایگاه ویژه ای که دارد از طرف بسیاری از قدرتهای منطقه ای و جهانی به چالش کشیده میشود،انتخاب سیاست های اقتصادی بهینه خرد و کلان ومدیریت واجرای بخش های مختلف اقتصادی دقت نظر مضاعف و بررسی های کاملا علمی و سنجیده ای را لازم دارد .

فارغ از آنچه سایر دستگاههای مسول دولتی ویا دست اندرکاران بخش خصوصی انجام میدهند ،بموازات محافل پژوهشی و دانشگاهی ومطبوعات موجود  ما نیز بر آن شدیم تا بگونه ای کاملامستقل،متکی به روشهای علمی وتحلیلی، ورویکردی عملگرایانه و توام با واقع بینی و دلسوزی،جهت بررسی و واکاوی مسائل اقتصادی جامعه امروز ایران در گوشه هائی از این امر خطیر مشارکت کنیم وبا استعانت از تخصص و نظرات کارشناسانه جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان در اینگونه مقولات سایت "سرمایه" را بر پا سازیم.

"سرمایه" یک تارنمای کاملا مستقل وبیطرف و غیر دولتی تحلیلی-خبری و مقید به قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل توسعه ای واقتصادملی وبین المللی است، که با همکاری پاره ای از اقتصاد دانان،مدیران با تجربه عرصه های مختلف افتصادی ،روزنامه نگاران، اساتید و صاحبنظران و علاقمندان به موضوعات اقتصادی  است که با نگاه ایرانی به این مقولات می نگرند.امید آنکه ارباب نظر با راهنمائی های خود ما را دراین خدمت ناچیز یاری نمایند.

بالا